Obec Bohdašín v Orlických horách:
http://www.bohdasin.cz
Oficiální informační server Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska:
http://www.dh.cz
SDH Kostelecké Horky: http://www.sdhkosteleckehorky.estranky.cz/
SDH Ohnišov:
http://sdhohnisov.wz.cz
SDH Bystré:
http://www.multiweb.cz/hasicibystre
SDH Olešnice v Orlických horách:
http://hasici.olesnice.net
HZS Rychnov nad Kněžnou: http://www.hzsrk.tyhan.cz
Kačenčina pohádková říše: http://www.destne.info/kacencinarise
Sdružení pro obnovu a zachování historických hasičských tradic: http://www.hasicsketradice.cz